Design a site like this with WordPress.com
Začnite

Kakovost življenja

Dobrodošli na našem portalu.

Blog ima namen spodbujati nova razmišljanja in raziskovanja na podlagi paradigmatičnega okvirja gradnikov univerzalne odličnosti po otoški rastoči strategiji univerzalne odličnosti in mojstrstva:

  • Vzgoja, izobraževanje in vseživljenjsko učenje.
  • Sproščanje človekovih ustvarjalnih potencialov.
  • Družbeno odgovorno sonaravno delovanje.
  • Usmerjenost v samopreseganje in dosežke.
  • Etičnost razmišljanja in delovanja.

Zadnje na blogu

Kakovost in življenje

Tokratno razmišljanje ima svoj vzgib v prijetnem delu, pri katerem sem se v vlogi recenzenta veselil branja člankov naših magistrskih študentov na temo kakovosti življenja. Članki so nastali v sklopu predmeta z enakim naslovom ob animaciji naše zaslužne profesorice ddr. Marije Ovsenik. Ta predmet je ponujen med izbirnimi predmeti ter vsako leto tudi navdušuje naše…

Ravnanje z ljudmi pri delu

Svoj prvi znanstveni članek z naslovom: »Human Resources Management (HRM) je ključni proces pri vpeljavi TQM«, sem pred tremi desetletji objavil v reviji Organizacija in kadri Fakultete za organizacijske vede v Kranju, kjer sem ravnokar zaključil svoj magistrski študij pod mentorstvom profesorja in »guruja kakovosti«, prof. dr. Radovana Andrejčiča. V zaključnem delu članka sem v…

TQM je osredinjen v dobro počutje ljudi pri delu

Vem, ni se »lepo« ponavljati, a vseeno menim, da je potrebno nekatere stvari večkrat povedati. Zato, ker je neka stvar lahko drugače oziroma bolj univerzalno uporabna, ali se je njeno razumevanje spremenilo glede na nov kontekst oziroma spoznanja, ali pa v množici »novosti« prepoznavamo samo »preimenovanje« že znanih in delujočih stvari. Pri tem se večkrat…

Poskrbite, da bo nova vsebina dostavljena v vaš nabiralnik.