Kakovost življenja

Dobrodošli na našem portalu.

Blog ima namen spodbujati nova razmišljanja in raziskovanja na podlagi paradigmatičnega okvirja gradnikov univerzalne odličnosti po otoški rastoči strategiji univerzalne odličnosti in mojstrstva:

  • Vzgoja, izobraževanje in vseživljenjsko učenje.
  • Sproščanje človekovih ustvarjalnih potencialov.
  • Družbeno odgovorno sonaravno delovanje.
  • Usmerjenost v samopreseganje in dosežke.
  • Etičnost razmišljanja in delovanja.

Zadnje na blogu

Organizacijska kultura FOŠ

Vsako leto, v sklopu predavanj, s študenti delim svoje prepričanje, da je potrebno izzive in priložnosti v okolju nenehno spremljati in se na nanje prilagajati z uvajanjem ustreznih sprememb. Nikoli ne pozabim poudariti, da moramo pri tem slediti poslanstvu in viziji organizacije ter spreminjanje udejanjati v okvirju lastne organizacijske kulture. Skupaj ugotavljamo tudi, da vNadaljuj z branjem “Organizacijska kultura FOŠ”

Vzpenjanje na Olimp

Pred sedmimi leti sem napisal svoja krajša razmišljanja na temo osebne odličnosti  ter se ob tem skliceval na knjigo Stephena Bertmana »Vzpenjanje na Olimp: miti in modrosti starih Grkov«. To knjigo imam navedeno tudi kot dodatno literaturo pri nekaterih mojih predmetih, je na razpolago v naši knjižnici in zavzema tudi posebno mesto na moji  knjižniNadaljuj z branjem “Vzpenjanje na Olimp”

Energija za prihodnost

Energijo dojemamo kot nevidno silo, ki povezuje in vzdržuje delovanje človeštva in celotnega vesolja. Potrebujemo jo za življenje in obstoj. Ena od poznanih energij je električna energija, ki v končni obliki obstaja zaradi gibanja elektronov v kovinskih prevodnikih. V zelo kratkem času, iz elektrarn (te so v zadnjem času že na strehah naših domov) dosežeNadaljuj z branjem “Energija za prihodnost”

Poskrbite, da bo nova vsebina dostavljena v vaš nabiralnik.

Create your website with WordPress.com
Get started